بسیج: گروه جهادی شهید سردار سلیمانی حوزه حضرت زهرا سلام الله علیها ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد، در اقدامی خودجوش و با کمک خیرین، 200 جلد کتاب در موضوعات مختلف را به ارزش تقریبی پنج میلیون تومان خریداری و در اختیار زندان نجف آباد قرار دادند.

اهدای ۵میلیون تومان کتاب به زندان نجف آباد

بسیج: گروه جهادی شهید سردار سلیمانی حوزه حضرت زهرا سلام الله علیها ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد، در اقدامی خودجوش و با کمک خیرین، ۲۰۰ جلد کتاب در موضوعات مختلف را به ارزش تقریبی پنج میلیون تومان خریداری و در اختیار زندان نجف آباد قرار دادند.

کتابفروشی اهدای ۵میلیون تومان کتاب به زندان نجف آباد اهدای ۵میلیون تومان کتاب به زندان نجف آباد                    300x195

اهدای ۵میلیون تومان کتاب به زندان نجف آباد