اهدای ۱۵۶ جلد کتاب به کتابخانه شیخ بهایی نجف آباد
اهدای ۱۵۶ جلد کتاب به کتابخانه شیخ بهایی نجف آباد

پیرمرادیان همسر شهید محمد علی کرباسی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره همسر شهید خود، صدو پنجاه و شش جلد کتاب در موضوعات حقوقی و مذهبی را به کتابخانه شیخ بهایی نجف آباد اهدا کرد.  پیرمرادیان هدف از این کار خود را برداشتن گامی هر چند کوچک در راه طی شده توسط شهیدان عنوان […]

پیرمرادیان همسر شهید محمد علی کرباسی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره همسر شهید خود، صدو پنجاه و شش جلد کتاب در موضوعات حقوقی و مذهبی را به کتابخانه شیخ بهایی نجف آباد اهدا کرد.
 پیرمرادیان هدف از این کار خود را برداشتن گامی هر چند کوچک در راه طی شده توسط شهیدان عنوان کرد و گفت:« امیدوارم این کار فرهنگی روح بزرگوار آن شهید را در پیشگاه درگاه الهی شاد کرده و بهترین باقیات الصالحات برای ما محسوب شود.»
لازم به ذکر است که به دنبال کارهای فرهنگی صورت گرفته در بین خیرین جامعه، در سالهای گذشته میزان انجام چنین فعالیتهایی در کنار وقف های فرهنگی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده ولی به گفته مسئولان این حوزه ها هنوز تا رسیدن جامعه به نقطه ایده آل فاصله زیادی وجود دارد.

منبع خبر: najafabadnews.ir