با تجربه و توانایی که از نوجوانی در حوزۀ ساخت و ساز پیدا کرده بودم، هم‌زمان با فعالیت به عنوان کارمند، در امور ساخت و ساز شبکۀ بهداشت نیز به عنوان ناظر و مجری طرح همکاری داشتم. یکی از اولین‌شان، اتمام ساختمان نیمه‌کاره بیمارستان «شیر و خورشید» بود.

اولین بیمارستان نجف آباد

با تجربه و توانایی که از نوجوانی در حوزۀ ساخت و ساز پیدا کرده بودم، هم‌زمان با فعالیت به عنوان کارمند، در امور ساخت و ساز شبکۀ بهداشت نیز به عنوان ناظر و مجری طرح همکاری داشتم. یکی از اولین‌شان، اتمام ساختمان نیمه‌کاره بیمارستان «شیر و خورشید» بود.

اولین مرکز درمانی شهر به شیوۀ امروزی در محل فعلی ساختمان اداری هلال‌احمر قرار داشت و بعد از مدتی یک بیمارستان ۲۵تخت‌خوابی به صورت خشت و گل در محل فعلی بیمارستان شهید محمد منتظری ساختند و ساختمان قبلی را اختصاص دادند به مجموعۀ اداری. زمین اولین بیمارستان شهر را از شخصی به نام «آذری» با قیمت مناسب خریدند و ساختمان را به صورت H ساختند تا بیشترین نوردهی را داشته باشد.

چند سال بعد از انقلاب نیز که ساختمان فعلی شبکه بهداشت و درمان ساخته شد، این فضا کاربرد درمانی پیدا کرد و در نهایت به عنوان ساختمان اصلی هلال‌احمر شناخته شد. در مقطعی از دهه‌های ۵۰ و ۶۰، هم‌زمان با تنها بیمارستان شهر (محمد منتظری) دو درمانگاه فعالیت می‌کردند. یکی همین که در هلال‌احمر فعلی مستقر بود و یکی هم در ساختمان قدیم تامین‌اجتماعی در چهار‌راه شهرداری.

سال۵۰ ساختمان خشت و گلی بیمارستان را خراب کرده و اسکلت ساختمان جدید را سوار کردند. بخشی از بودجه را «ابراهیم کسرایی[۱]» نمایندۀ وقت شهر در مجلس شورای ملی تامین کرد ولی تا بعد از انقلاب، پولی برای تکمیل و تجهیز پروژه پیدا نشد. در این فاصله، ساختمان یک طبقه و آهن و آجری مجاور بیمارستان که هنوز هم آثارش پیداست را استفاده کردند. جای جدید، عبارت بود از راهرویی به طول تقریبی سی متر که دو طرفش اتاق‌های معاینه، بستری و اداری قرار داشت. بخش زنان و زایمان هم آخر راهرو قرار داشت.

* بخشی از کتاب ناگفته ها، خاطرات محمد رضا پزشکی خبرنگار روزنامه اطلاعات در دهه های ۴۰ و ۵۰ نجف آباد

[۱] -کسرایی در دورۀ بیست و یک نماینده تربت‌حیدریه بود و دوره‌های ۲۳ و ۲۴ به عنوان نمایندۀ نجف‌آباد راهی مجلس شد. البته اوایل دورۀ بیست و چهارم که شهریور۵۴ شروع شده بود، کسرایی فوت کرد و بعد از آن تا پیروزی انقلاب، کسی به عنوان نمایندۀ نجف‌آباد در مجلس شورای ملی حضور نداشت. (خوراکوشک، علی یزدانی)

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

اولین بیمارستان نجف آباد