صدا و سیما:مرکز خیریه پیام آوران ژن سپید نخستین  مرکز استان اصفهان در زمینه خدمات مشاوره ژنتیکی است. روزانه به طور متوسط، ۱۰نفر به این مرکز مراجعه می کنند.

اولین خیریه ژنتیک در نجف آباد

صدا و سیما:مرکز خیریه پیام آوران ژن سپید نخستین  مرکز استان اصفهان در زمینه خدمات مشاوره ژنتیکی است. روزانه به طور متوسط، ۱۰نفر به این مرکز مراجعه می کنند.

زکیه عرب مدیر این خیریه پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی و اجرای طرح های پژوهشی با همکاری بهزیستی نجف آباد را مهمترین هدف فعالیت این مرکز دانست و  افزود: حدود پنج هزار خانواده تحت غربالگری هستند که از این تعداد  ۳۰ درصد از بیماریهای ژنتیکی رنج می برند.

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یکصد و ده نفر برای دریافت مشاوره به مراکز زیرمجموعه بهزیستی شهرستان مراجعه کرده اند.

بهزیستی

بهزیستی

اولین خیریه ژنتیک در نجف آباد