اولین دفاعیه هوش مصنوعی کشور در پیام نور نجف آباد+تصاویر
اولین دفاعیه هوش مصنوعی کشور در پیام نور نجف آباد+تصاویر
مائده تاجی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه پیام نور نجف آباد به عنوان اولین فارغ التحصیل مقطع ارشد این رشته در دانشگاه های پیام نور کشور، از پایان نامه خود دفاع کرد.

اولین دفاعیه هوش مصنوعی کشور در پیام نور نجف آباد+تصاویر

مائده تاجی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه پیام نور نجف آباد به عنوان اولین فارغ التحصیل مقطع ارشد این رشته در دانشگاه های پیام نور کشور، از پایان نامه خود دفاع کرد.

پایگاه خبری دانشگاه پیام نور: تاجی که پیش از این به عنوان دانشچوی رتبه برتر این رشته نیز شناخته شده بود، پایان نامه خود را با موضوع تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابت با استفاده از پردازش تصاویر فوندوس شبکیه و تکنیک های مورفولوژیک تدوین کرده بود.

دانشگاه پیام نور تنها دانشگاه از بین چهارصد واحد پیام نور کشور است که رشته هوش مصنوعی و رباتیکز را در مقطع کارشناسی ارشد دایر کرده است.

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

اولین دفاعیه هوش مصنوعی کشور در پیام نور نجف آباد+تصاویر