ایجاد پنج رشته دکترای جدید در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
ایجاد پنج رشته دکترای جدید در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

واحد مرکزی خبر: پنج رشته جدید دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ایجاد شد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: این رشته ها شامل دکترای متالورژی ومواد ، مهندسی عمران با گرایشهای آب ،خاک ، سازه ورشته فقه و اصول اسلامی است که باموافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، […]

واحد مرکزی خبر: پنج رشته جدید دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ایجاد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: این رشته ها شامل دکترای متالورژی ومواد ، مهندسی عمران با گرایشهای آب ،خاک ، سازه ورشته فقه و اصول اسلامی است که باموافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ایجاد شده است.
آقای امیری افزود: هم اکنون ۲۳ هزاردانشجو در این دانشگاه در رشته های فنی ومهندسی ، ادبیات و پزشکی مشغول به تحصیل هستند و تاکنون ۷۰ هزار دانشجو ازاین دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.