مى توان ، نقش ایرانیان زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (سلام الله) را با توجه به پیشامدها و حوادثى که ذکر آنها در اخبار آمده است . مرحله اول : از آغاز نهضت آن توسط مردى از قم تا ورودشان در جنگ . مرحله دوم : داخل شدن در جنگى طولانى ، تا اینکه خواسته […]

مى توان ، نقش ایرانیان زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (سلام الله) را با توجه به پیشامدها و حوادثى که ذکر آنها در اخبار آمده است .
مرحله اول : از آغاز نهضت آن توسط مردى از قم تا ورودشان در جنگ .
مرحله دوم : داخل شدن در جنگى طولانى ، تا اینکه خواسته هاى خویش را بر دشمن تحمیل میکنند.
مرحله سوم : رد کردن خواسته هاى نخستین خود که اعلام کرده بودند و بپا شدن قیام همه جانبه آنان .
مرحله چهارم : سپردن پرچم اسلام بدست تواناى حضرت مهدى علیه السلام و شرکت جستن آنها در نهضت مقدس آن حضرت .

منبع مطلب
نکند این نشانه از نجف آباد شروع شود حمله به حوزه علمیه الحجه نجف آباد که نشانگر ریشه های دینی و انقلاب این شهر می باشد و دادن شعارهایی در دفاع از حکومت پهلوی و فراخوان با پیام پسر شاه ملعون پهلوی همه از نشان از ایجاد مرحله سوم دارد
یا صاحب الزمان (عج) خود پشتیبان مایی ، ما را از این بحران هم با موفقیت عبور بگردان تا بتوانیم پرچم اسلام بدست شما بسپاریم