یک سوم نجف آبادی ها موتور سوار می شوند. ۸۵ درصد تصادفات این شهر در بخش موتور روی داده و ۹۰ درصد کشته شدگان این حوادث، موتوری هایی هستند که کلاه ایمنی ندارند.

ایستگاه سلامت برای موتور سواران نجف آباد+فیلم

یک سوم نجف آبادی ها موتور سوار می شوند. ۸۵ درصد تصادفات این شهر در بخش موتور روی داده و ۹۰ درصد کشته شدگان این حوادث، موتوری هایی هستند که کلاه ایمنی ندارند.

 صدا و سیما: نیروی انتظامی و پلیس راهور شهرستان، در چادر «ایستگاه سلامت» ایجاد کرده و با نمایش تعدادی فیلم و ارائه توضیحاتی، در این خصوص فرهنگ سازی می کند. حرکت در جهت خلاف و سرعت غیر مجاز اصلی ترین تخلفات موتور سواران نجف آبادی است.

موتور سواری ایستگاه سلامت برای موتور سواران نجف آباد+فیلم ایستگاه سلامت برای موتور سواران نجف آباد+ فیلم            11 150x300

موتور سواری

ایستگاه سلامت برای موتور سواران نجف آباد+فیلم