ایمن سازی حفاری ۵ متری فاضلاب با صندوق های میوه+ تصاویر
ایمن سازی حفاری ۵ متری فاضلاب با صندوق های میوه+ تصاویر

داستان تکراری ضعف نظارت دستگاه های اجرایی بر عملکرد پیمانکاران،این بار در حفاری شبکه فاضلاب خیابان شهدای غربی نجف آباد، با مهار نشدن حفاری ۵ تا شش متری صورت گرفته در این مسیر نمود پیدا کرده است. در این مسیر پرتردد که دانش آموزان هنرستان شهید طالبی و دبیرستان امام محمد باقر نیز جزء عبور […]

داستان تکراری ضعف نظارت دستگاه های اجرایی بر عملکرد پیمانکاران،این بار در حفاری شبکه فاضلاب خیابان شهدای غربی نجف آباد، با مهار نشدن حفاری ۵ تا شش متری صورت گرفته در این مسیر نمود پیدا کرده است.

در این مسیر پرتردد که دانش آموزان هنرستان شهید طالبی و دبیرستان امام محمد باقر نیز جزء عبور کنندگان ثابت آن محسوب می شوند، پیمانکار بدون رعایت هیچ گونه مسائل ایمنی،حفاری عمیق صورت گرفته را به حال خود رها کرده و هر لحظه ممکن است این بی احتیاطی با حادثه ناگواری برای مردم همراه شود.

البته در بخشی از این مسیر، مردم با ناامید شدن از اقدام پیمانکار و نظارت ارگان های دولتی مسئول،خود دست به کار شده و گودال حدود پنج متری را تنها با استفاده از صندوق های میوه،ایمن سازی کرده اند.

در کنار تمامی امتیازات خاص اجرای متفاوت و مشارکتی شبکه جمع آوری فاضلاب در نجف آباد،ضعف نظارت بر پیمانکاران، یکی از مهمترین انتقادات وارد شده به  این طرح محسوب می شود.