صاحب نیوز: نماینده مردم در مجلس گفت: کانال مالی اروپا غیر از وقت کشی و اتلاف وقت چیزی برای ما ندارد. اینستکس کلاهی گشادتر از برجام و یک مسیر مالی بسیار خطرناک است که متأسفانه وزیر نفت خواسته یا ناخواسته کل کشور را معطّل می‎کند تا به سمت آن پیش برویم.

اینستکس، کلاهی گشادتر از برجام است

صاحب نیوز: نماینده مردم در مجلس گفت: کانال مالی اروپا غیر از وقت کشی و اتلاف وقت چیزی برای ما ندارد. اینستکس کلاهی گشادتر از برجام و یک مسیر مالی بسیار خطرناک است که متأسفانه وزیر نفت خواسته یا ناخواسته کل کشور را معطّل می‎کند تا به سمت آن پیش برویم.

ابوالفضل ابوترابی گفت: طبق این ساز و کار ما باید نفتمان را به اروپا بدهیم و در ازای آن چند قلم دارو و غذا از اروپایی‎ها بگیریم. کالاهای متنوع صنعتی، پول کارمندان و هزینه‎های جاری مملکت از فروش قسمتی از نفت تأمین می شود که در این صورت در تأمین این هزینه‎ها به مشکل بر می‎خوریم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عنوان کرد: این روند در واقع همان همان نفت در مقابل غذاست. در زمانی که صدام در شرایط بسیار سخت بود، سازمان ملل نفت در برابر غذا را برای این کشور مصوب کرد.

ابوترابی در مورد رفتن بیژن زنگنه از وزارت نفت هم گفت: این در اختیار رییس جمهور بود و صحبت های مقدماتی هم انجام دادند اما فعلا کار را متوقف کردند.

اینستکس اینستکس اینستکس، کلاهی گشادتر از برجام است                 3 300x201

ابوالفضل ابوترابی

نجف آباد نیوز