بارها شهردار را قسم داده ام
بارها شهردار را قسم داده ام

علی سلیمان نژاد مدیر عامل انجمن خیریه قمر بنی هاشم در نشست هیات مدیره این مجموعه که با حضور مسعود منتظری شهردار نجف آباد تشکیل شد، بیان داشت: «بارها شهردار را قسم داده ام که این جوری به خودت صدمه نزن، چهار سال عضو اولین دوره شورا بوده ام و با امور شهرداری بیگانه نیستم. […]

علی سلیمان نژاد مدیر عامل انجمن خیریه قمر بنی هاشم در نشست هیات مدیره این مجموعه که با حضور مسعود منتظری شهردار نجف آباد تشکیل شد، بیان داشت: «بارها شهردار را قسم داده ام که این جوری به خودت صدمه نزن، چهار سال عضو اولین دوره شورا بوده ام و با امور شهرداری بیگانه نیستم. کار شبانه روزی منتظری باعث شده که زیرمجموعه های مختلف شهرداری نیز با تمام توان کار و تلاش کنند.»

سلیمان نژاد با اشاره به شرایط شهرداری قبل از مدیریت مسعود منتظری خاطر نشان کرد: «کمتر شب و روزی را در این ۴سال می توانید پیدا کنید که این بنده خدا در کنار خانواده اش بوده باشد، توصیه کرده ام زن و بچه ات را پارک نََبَر؛ برخی این قدر کوته فکر هستند که خواهند گفت این امکانات را برای خانواده اش فراهم کرده.»

این خیر سرشناس ادامه داد: «در اولین شورای شهر، همه متعهد شدیم که در طول دوران مسئولیت خود هیچ انتظار شخصی از مجموعه شهرداری نداشته باشیم و کسی از بستگان و نزدیکان ما نیز با حمایت اعضای شورا پیگیر اخذ پروانه ساختمانی نباشد.»

 

از صمیم قلب، قدردان زحمات شهردار هستیم

سلیمان نژاد در بخش دیگری از سخنان خود کار اجرایی را سخت و همراه با مشکلات خاص دانست و بیان داشت: «واقعیت این است که بنده از صمیم قلب و با تمام وجود و احساسم از شخص شهردار و مجموعه پرسنل آن تقدیر و تشکر دارم. اگر منتظری مثل خیلی از مدیران، کارها را به روال عادی خود ادامه می داد، زیر مجموعه او هم زیر بار کار شبانه روزی و جهادی نمی رفتند.»

وی با بیان سختی از ائمه در خصوص تشکر از خدمتگذاران در راستای شکرگزاری خداوند اضافه کرد: « برای خود من حجم فعالیت های عمرانی در برخی نقاط شهر تعجب آور است، اخیرا که پس از مدتی در خیابان شهداء حضور پیدا کرده بودم، قبول این حجم از آزادسازی و کار عمرانی در مدت زمانی کوتاه برایم ساخت بود.»

عضو اولین دوره شورای شهر نجف آباد خاطر نشان ساخت: «برخی آزادسازی ها چنان مشکل و غیر قابل حل هستند که پرونده آن ها بعضا از ۱۵سال پیش تاکنون باز مانده ولی شهردار فعلی با توجه به اهمیتی که برای شهروندان قائل است، دنبال گرفتن حکم قضائی نرفته و تمامی همت مجموعه را بر اخذ رضایت از مالکین متمرکز کرده است.»