صدا و سیما: سرهنگ محمد حسین باباکلانی فرمانده انتظامی شهرستان گفت: به دنبال تخریب یک دستگاه عابر بانک در نجف آباد توسط سه نفر، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و  پس از عملیات تخصصی کارآگاهان، تخریب گران شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در سه عملیات جداگانه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

بازداشت تخریب کنندگان خودپرداز در نجف آباد

صدا و سیما: سرهنگ محمد حسین باباکلانی فرمانده انتظامی شهرستان گفت: به دنبال تخریب یک دستگاه عابر بانک در نجف آباد توسط سه نفر، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و  پس از عملیات تخصصی کارآگاهان، تخریب گران شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در سه عملیات جداگانه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

نجف آباد نیوز: در اصل خبر اشاره ای به زمان و مکان تخریب این خودپرداز و همچنین انگیزه مجرمان نشده است. مشخص نیست این تخریب مربوط به اغتشاش های اخیر بوده و یا بعد از آن صورت گرفته است.

تخریب خودپرداز بازداشت تخریب کنندگان خودپرداز در نجف آباد بازداشت تخریب کنندگان خودپرداز در نجف آباد               209x300

تخریب خودپرداز

بازداشت تخریب کنندگان خودپرداز در نجف آباد