بر طبق اخبار منتشر شده در فضای مجازی، خانم «ف.ک» یکی دیگر از اعضای عرفان حلقه اواخر مرداد ماه در نجف آباد بازداشت شده است. در برخی اخبار منتشره در این خصوص نقل شده که همراه این خانم، هفت شاگرد نیز دستگیر شده اند و شاگردان در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند. چندی […]

بر طبق اخبار منتشر شده در فضای مجازی، خانم «ف.ک» یکی دیگر از اعضای عرفان حلقه اواخر مرداد ماه در نجف آباد بازداشت شده است.

در برخی اخبار منتشره در این خصوص نقل شده که همراه این خانم، هفت شاگرد نیز دستگیر شده اند و شاگردان در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند.

چندی پیش نیز، ۱۱ نفر از اعضاء و طرفداران این شبکه انحرافی توسط اطلاعات سپاه استان دستگیر شده بودند.

به نظر می رسد، باقیمانده این تفکر انحرافی علیرغم برخوردهای صورت گرفته، همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند.