صدا و سیما: رییس اداره محیط زیست شهرستان گفت: چهار شکارچی متخلف، قبل از اقدام به شکار در شهرستان نجف آباد شناسایی و دستگیر شدند.

بازداشت ۴شکارچی متخلف در نجف آباد

صدا و سیما: رییس اداره محیط زیست شهرستان گفت: چهار شکارچی متخلف، قبل از اقدام به شکار در شهرستان نجف آباد شناسایی و دستگیر شدند.

محمد محمدی افزود: از این متخلفان سه اسلحه ساچمه زنی و یک اسلحه بادی کشف و ضبط شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

نجف آباد نیوز: منطقه حفاظت شده قمیشلو که در دوران صفوی، قلعه و شکارگاه ظل السلطان حاکم اصفهان بود، در شمال غربی نجف آباد و حدفاصل این شهرستان با تیران و کرون قرار گرفته است.

شکارچی غیر مجاز در نجف آباد بازداشت ۴شکارچی متخلف در نجف آباد بازداشت ۴شکارچی متخلف در نجف آباد               300x189

شکارچی غیر مجاز در نجف آباد

بازداشت ۴شکارچی متخلف در نجف آباد