جمعی از بانوان فرهنگی نجف آباد از اماکن زیارتی تخت فولاد اصفهان بازدید کردند.

جمعی از بانوان فرهنگی نجف آباد از اماکن زیارتی تخت فولاد اصفهان بازدید کردند.