صبح جمعه هفته گذشته جمعی از خانواده شهدا از اماکن زیارتی تخت فولاد و قبور شهدای گلزار شهدای اصفهان به ویژه شهید کاظمی دیدار کردند. در ادامه تصاویر مربوط به این بازدید را می توانید مشاهد ه کنید.

صبح جمعه هفته گذشته جمعی از خانواده شهدا از اماکن زیارتی تخت فولاد و قبور شهدای گلزار شهدای اصفهان به ویژه شهید کاظمی دیدار کردند.

در ادامه تصاویر مربوط به این بازدید را می توانید مشاهد

ه کنید.