بازدید جمعی از خانواده شهدای صالح آباد از تخت فولاد
بازدید جمعی از خانواده شهدای صالح آباد از تخت فولاد

صبح جمعه هفته گذشته جمعی از خانواده شهدا از اماکن زیارتی تخت فولاد و قبور شهدای گلزار شهدای اصفهان به ویژه شهید کاظمی دیدار کردند. در ادامه تصاویر مربوط به این بازدید را می توانید مشاهد ه کنید.

صبح جمعه هفته گذشته جمعی از خانواده شهدا از اماکن زیارتی تخت فولاد و قبور شهدای گلزار شهدای اصفهان به ویژه شهید کاظمی دیدار کردند.

در ادامه تصاویر مربوط به این بازدید را می توانید مشاهد

ه کنید.