دادستان و دادیاران دادگستری نجف آباد برای نظارت بر اجرای صحیح و به موقع دستورات قضایی، از تمامی کلانتری ها و پلیس های تخصصی شهرستان، سرزده بازدید کردند.

بازدید سرزده دادستان نجف آباد از کلانتری ها

دادستان و دادیاران دادگستری نجف آباد برای نظارت بر اجرای صحیح و به موقع دستورات قضایی، از تمامی کلانتری ها و پلیس های تخصصی شهرستان، سرزده بازدید کردند.

روابط عمومی دادگستری استان: محمد رضا توکلی دادستان شهرستان گفت: در این بازدیدها ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل ناجا، دستورات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم و اعلام سریع جرایم به دادسرا، صادر شد.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه دستورات ویژه ای نیز در خصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا و شناسایی انبارها و محل های احتمالی کالاهای احتکار شده صادر گردید.

دادستان نجف آباد

توکلی دادستان نجف آباد

بازدید سرزده دادستان نجف آباد از کلانتری ها