دادستان و دادیاران دادگستری نجف آباد برای نظارت بر اجرای صحیح و به موقع دستورات قضایی، از تمامی کلانتری ها و پلیس های تخصصی شهرستان، سرزده بازدید کردند.

بازدید سرزده دادستان نجف آباد از کلانتری ها

دادستان و دادیاران دادگستری نجف آباد برای نظارت بر اجرای صحیح و به موقع دستورات قضایی، از تمامی کلانتری ها و پلیس های تخصصی شهرستان، سرزده بازدید کردند.

روابط عمومی دادگستری استان: محمد رضا توکلی دادستان شهرستان گفت: در این بازدیدها ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل ناجا، دستورات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم و اعلام سریع جرایم به دادسرا، صادر شد.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه دستورات ویژه ای نیز در خصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا و شناسایی انبارها و محل های احتمالی کالاهای احتکار شده صادر گردید.

دادستان نجف آباد بازدید سرزده دادستان نجف آباد از کلانتری ها بازدید سرزده دادستان نجف آباد از کلانتری ها                              300x211

توکلی دادستان نجف آباد

بازدید سرزده دادستان نجف آباد از کلانتری ها