بازدید فرح پهلوی از «اردوکار» نجف آباد
بازدید فرح پهلوی از «اردوکار» نجف آباد
اماکنی هم با عنوان «اردوکار» با چندین کارکرد در سطح کشور وجود داشت که یکی از آن‌ها در مسیر نجف‌آباد به اصفهان، نزدیک تقاطع قهدریجان ساخته شده بود.

بازدید فرح پهلوی از «اردوکار» نجف آباد

اماکنی هم با عنوان «اردوکار» با چندین کارکرد در سطح کشور وجود داشت که یکی از آن‌ها در مسیر نجف‌آباد به اصفهان، نزدیک تقاطع قهدریجان ساخته شده بود.

کار اصلی این مجموعه‌ها، حرفه‌آموزی بود ولی هم‌زمان نگهداری از افراد بی‌سرپرست و بیماران اعصاب و روان را نیز انجام می‌دادند.

فرح دیبا همسر شاه، اوایل سال۵۶ در سفری که به اصفهان داشت از این مرکز هم بازدید کرد. موقع حضور فرح در اردوکار،  یکی از هم‌کلاسی‌ های سابقم که در تصادف فلج شده بود، خودش را با ویلچر به او رسانده و افتاده بود جلوی پای بانوی اول کشور.

شروع کرده بود به التماس و درخواست کمک و با همین کار، بختش باز شد و بنیاد پهلوی فرستادش آمریکا. همان‌جا با مقرری پرداختی دولت مشغول زندگی شد و مدتی بعد هم خبر ازدواجش آمد.

بعد از آن اتفاق چند‌باری هم به ایران سر زد که در یکی از آن‌ها دیداری تازه کردیم و چند پیش هم در آمریکا فوت کرد و همان‌جا دفن شد.

«ناگفته ها» به روایت «محمد رضا پزشکی» خبرنگار دهه ۴۰ و ۵۰ موسسه اطلاعات در نجف آباد. کاری از انتشارات مهر زهرا

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

بازدید فرح پهلوی از «اردوکار» نجف آباد