نمایشگاه و مرکز اسناد شهرداری مشهد،فرهنگسرا و پارک موضوعی زیارت،پروژه میدان شهدا،حفاری و ریل کشی خط ۲ مترو شهرداری مشهد و تعدادی از المان های شهر مشهد،  از جمله مکان هایی هستند که چهارشنبه هفته جاری مورد بازدید قرار گرفتند. این سفر کاری امروز و جمعه نیز ادامه خواهد داشت. گزارش تصویری بازدید

نمایشگاه و مرکز اسناد شهرداری مشهد،فرهنگسرا و پارک موضوعی زیارت،پروژه میدان شهدا،حفاری و ریل کشی خط ۲ مترو شهرداری مشهد و تعدادی از المان های شهر مشهد،  از جمله مکان هایی هستند که چهارشنبه هفته جاری مورد بازدید قرار گرفتند.

این سفر کاری امروز و جمعه نیز ادامه خواهد داشت.

گزارش تصویری بازدید