بازدید مدیر بین الملل بنیاد تحقیقات آلمان از دانشگاه آزاد  نجف آباد
بازدید مدیر بین الملل بنیاد تحقیقات آلمان از دانشگاه آزاد  نجف آباد

فضایی که در این دانشگاه مشاهده کردم قطعاً در ایران و حتی سایر کشور ها هم کم نظیر است.  پروفسور یورگ اشنایدر مدیر بین الملل بنیاد تحقیقات آلمان در بازدید از این دانشگاه از نزدیک با فضاهای آموزشی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد آشنا شد و راهکارهای انجام تحقیقات مشترک بین کشورهای ایران […]

فضایی که در این دانشگاه مشاهده کردم قطعاً در ایران و حتی سایر کشور ها هم کم نظیر است.

 پروفسور یورگ اشنایدر مدیر بین الملل بنیاد تحقیقات آلمان در بازدید از این دانشگاه از نزدیک با فضاهای آموزشی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد آشنا شد و راهکارهای انجام تحقیقات مشترک بین کشورهای ایران و آلمان را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در مورد حضور خود در این دانشگاه گفت : «با توجه به امکانات و تجهیزات پیشرفته ای که در اینجا مشاهده کردم بسیار امیدوار هستم که همکاری های تحقیقاتی سطح بالایی بین این دانشگاه و موسسات تحقیقاتی کشور آلمان انجام شود. ما اینجا هستیم به خاطر فضای جدید و روابطی که بین ایران ، آلمان و سایر کشورهای دنیا ایجاد شده است . باید نهایت استفاده را از این موقعیت وجود آمده داشته باشیم .فضایی که در این دانشگاه مشاهده کردم قطعا در ایران و حتی سایر کشور ها هم کم نظیر است و توان بالای علمی اساتید آن که منجر به رشد علمی جوانان ایران میشود زمینه ساز همکاری های علمی ، تحقیقاتی و حتی صنعتی بین ایران و آلمان خواهد شد.»

پروفسور اشنایدر افزود : «این دانشگاه اولین دانشگاهی است در ایران که به جای برگزاری جلسات پیاپی امکان بازدید از تجهیزات موجود را فراهم کرد. بازدیدی که از موسسات تحقیقاتی، دانشکده ها آزمایشگاه ها و امکانات پیشرفته و به روز این دانشگاه داشتم باعث شگفتی من شد . سوالاتی که دانشجو ها در بازدیدهای سرزده من از کلاس های درس داشتند نشان میداد که آنها در سطح بالای علمی قرار دارند . کتابخانه بزرگی که در این دانشگاه وجود دارد در خیلی از کشورهای اروپایی هم به ندرت قابل مشاهده است و مجموع این امکانات باعث می شود که من در بازگشت به کشورم با احترام و بزرگی از این دانشگاه یاد کنم »

منبع: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد