بازدید نمازگزاران مسجد اهل بیت از تخت فولاد
بازدید نمازگزاران مسجد اهل بیت از تخت فولاد

جمعی از نمازگزاران مسجد اهل بیت از اماکن زیارتی تخت فولاد اصفهان دیدن کردند. در ادامه گزارش تصویری این بازدید را می توانید مشاهده کنید.

جمعی از نمازگزاران مسجد اهل بیت از اماکن زیارتی تخت فولاد اصفهان دیدن کردند.

در ادامه گزارش تصویری این بازدید را می توانید مشاهده کنید.