بازدید های هیات بلند پایه عراقی از گوشه و کنار نجف آباد
بازدید های هیات بلند پایه عراقی از گوشه و کنار نجف آباد

هیات بلند پایه استانداری نجف عراق در حضور نیم روزه خود در نجف آباد که با عقد تفاهم نامه خواهر خواندگی این شهر با نجف اشرف به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات سالهای اخیر در این حوزه همراه بود از ارگ هفت برج خارون،سالن همایش های شهروند و کارخانه پیشرو دیزل دیدن کردند. به نظر […]

هیات بلند پایه استانداری نجف عراق در حضور نیم روزه خود در نجف آباد که با عقد تفاهم نامه خواهر خواندگی این شهر با نجف اشرف به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات سالهای اخیر در این حوزه همراه بود از ارگ هفت برج خارون،سالن همایش های شهروند و کارخانه پیشرو دیزل دیدن کردند.

به نظر می رسد با توجه به استقبال هیات عراقی از پتانسیل های مختلف نجف آباد در زمینه های صنعتی،گردشگری،پزشکی و مدیریت شهری می توان روزهای پر رونق تری را برای اقتصاد این دو شهر به شرط تلاش شبانه روزی و برنامه ریزی مناسب مسئولان انتظار داشته باشیم.