بازنشستگی ۱۳۱ نیروی شهرداری در دو سال اخیر
بازنشستگی ۱۳۱ نیروی شهرداری در دو سال اخیر

قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: در دو سال اخیر بیش از صد و ۳۱ نفر از کارگران و کارمندان این مجموعه با پرداخت سختی کار و دریافت حقوق کامل بازنشستگی بازنشسته شده اند که در میان آنها افرادی با سابقه بیش از ۳۰ سال فعالیت نیز دیده می شوند. محمد مغزی قائم مقام شهردار […]

قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: در دو سال اخیر بیش از صد و ۳۱ نفر از کارگران و کارمندان این مجموعه با پرداخت سختی کار و دریافت حقوق کامل بازنشستگی بازنشسته شده اند که در میان آنها افرادی با سابقه بیش از ۳۰ سال فعالیت نیز دیده می شوند.
محمد مغزی قائم مقام شهردار نجف آباد ضمن اعلام این خبر بیان داشت:« بازنشسته کردن پیش از موعد این تعداد از نیروهای شهرداری به عنوان اقدامی بی سابقه در مجموع بازه زمانی یک دهه گذشته، هزینه نسبتا سنگینی را به خود اختصاص داد ولی با توجه به سابقه کاری زیاد این افراد، هزینه بالای پرداخت حقوق و مزایای سالیانه و عدم توانایی جسمانی درصد بالایی از این افراد برای ارائه خدمات مورد نظر، هزینه اختصاص داده شده در بلند مدت مستهلک شده و مجموعا نفع شهرداری را به دنبال خواهد داشت.»
مغزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت این میزان هزینه به تامین اجتماعی جهت انجام سیر مراحل مورد نیاز برای بازنشستگی پیش از موعد این تعداد از نیروها اضافه کرد:« با تحقق این موضوع، بالطبع هزینه پرداخت حقوق این تعداد از این افراد دیگر بر عهده شهرداری نبوده و تامین اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهد شد و از جنبه دیگر نیز چنین نیروهایی با توجه به عدم امکان انجام فعالیت های سخت جسمانی، در مرحله بازنشستگی از تکریم اجتماعی بهتری برخوردار شده و امکان صرف زمان بیشتری برای خانواده خود خواهند داشت.»

قائم مقام شهردار نجف آباد همچنین میزان پرسنل این مجموعه را نزدیک به ۱۲۰۰ نیروی شرکتی،پیمانکاری و رسمی دانست و گفت:« البته این تعداد در فصول گرم و سرد سال مقداری بیشتر و کمتر می شود و در مجموع نیز تلاش کرده ایم با تبدیل وضعیت فعالیت خدمات ارائه شده از حالت پیمانکاری به نیروهای شرکتی ضمن کاهش هزینه های جاری با افزایش انگیزه افراد،کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش دهیم که از نمونه های آن می توان به خدمات فضای سبز پارکهای کوهستان،ملت و چهار باغ اشاره کرد.»
مغزی در پایان سخنان خود اظهار کرد:« تعداد پارکینگ مورد نیاز هر ساختمان اداری با توجه به طرح جامع و تفصیلی موجود تعیین می شود که در همین راستا با وجود تمامی تعاملات شکل گرفته، تلاش داریم با استفاده از اختیارات قانونی خود، تعداد پارکینگ موجود ساختمان پلی کلینیک تامین اجتماعی را از حدود ۳۰ خودروی موجود به تعداد استاندارد آن افزایش دهیم تا کمترین مشکل برای تردد مردم در این نقطه شلوغ شهر به وجود آید.»
لازم به ذکر است که پلی کلینیک تامین اجتماعی نجف آباد که در تقاطع خیابان های شیخ بهایی و قدس مراحل پایانی ساخت خود را می گذراند، در صورت آغاز فعالیت رسمی خود به دلیل موقعیت قرار گیری آن، در صورت نداشتن پارکینگ کافی مشکلات ترافیکی زیادی را برای این نقطه ایجاد خواهد کرد.

قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: در دو سال اخیر بیش از صد و ۳۱ نفر از کارگران و کارمندان این مجموعه با پرداخت سختی کار و دریافت حقوق کامل بازنشستگی بازنشسته شده اند که در میان آنها افرادی با سابقه بیش از ۳۰ سال فعالیت نیز دیده می شوند.
محمد مغزی قائم مقام شهردار نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری ضمن اعلام این خبر بیان داشت:« بازنشسته کردن پیش از موعد این تعداد از نیروهای شهرداری به عنوان اقدامی بی سابقه در مجموع بازه زمانی یک دهه گذشته، هزینه نسبتا سنگینی را به خود اختصاص داد ولی با توجه به سابقه کاری زیاد این افراد، هزینه بالای پرداخت حقوق و مزایای سالیانه و عدم توانایی جسمانی درصد بالایی از این افراد برای ارائه خدمات مورد نظر، هزینه اختصاص داده شده در بلند مدت مستهلک شده و مجموعا نفع شهرداری را به دنبال خواهد داشت.»
مغزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت این میزان هزینه به تامین اجتماعی جهت انجام سیر مراحل مورد نیاز برای بازنشستگی پیش از موعد این تعداد از نیروها اضافه کرد:« با تحقق این موضوع، بالطبع هزینه پرداخت حقوق این تعداد از این افراد دیگر بر عهده شهرداری نبوده و تامین اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهد شد و از جنبه دیگر نیز چنین نیروهایی با توجه به عدم امکان انجام فعالیت های سخت جسمانی، در مرحله بازنشستگی از تکریم اجتماعی بهتری برخوردار شده و امکان صرف زمان بیشتری برای خانواده خود خواهند داشت.»

قائم مقام شهردار نجف آباد همچنین میزان پرسنل این مجموعه را نزدیک به ۱۲۰۰ نیروی شرکتی،پیمانکاری و رسمی دانست و گفت:« البته این تعداد در فصول گرم و سرد سال مقداری بیشتر و کمتر می شود و در مجموع نیز تلاش کرده ایم با تبدیل وضعیت فعالیت خدمات ارائه شده از حالت پیمانکاری به نیروهای شرکتی ضمن کاهش هزینه های جاری با افزایش انگیزه افراد،کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش دهیم که از نمونه های آن می توان به خدمات فضای سبز پارکهای کوهستان،ملت و چهار باغ اشاره کرد.»
مغزی در پایان سخنان خود اظهار کرد:« تعداد پارکینگ مورد نیاز هر ساختمان اداری با توجه به طرح جامع و تفصیلی موجود تعیین می شود که در همین راستا با وجود تمامی تعاملات شکل گرفته، تلاش داریم با استفاده از اختیارات قانونی خود، تعداد پارکینگ موجود ساختمان پلی کلینیک تامین اجتماعی را از حدود ۳۰ خودروی موجود به تعداد استاندارد آن افزایش دهیم تا کمترین مشکل برای تردد مردم در این نقطه شلوغ شهر به وجود آید.»
لازم به ذکر است که پلی کلینیک تامین اجتماعی نجف آباد که در تقاطع خیابان های شیخ بهایی و قدس مراحل پایانی ساخت خود را می گذراند، در صورت آغاز فعالیت رسمی خود به دلیل موقعیت قرار گیری آن، در صورت نداشتن پارکینگ کافی مشکلات ترافیکی زیادی را برای این نقطه ایجاد خواهد کرد.

قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: در دو سال اخیر بیش از صد و ۳۱ نفر از کارگران و کارمندان این مجموعه با پرداخت سختی کار و دریافت حقوق کامل بازنشستگی بازنشسته شده اند که در میان آنها افرادی با سابقه بیش از ۳۰ سال فعالیت نیز دیده می شوند.
محمد مغزی قائم مقام شهردار نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری ضمن اعلام این خبر بیان داشت:« بازنشسته کردن پیش از موعد این تعداد از نیروهای شهرداری به عنوان اقدامی بی سابقه در مجموع بازه زمانی یک دهه گذشته، هزینه نسبتا سنگینی را به خود اختصاص داد ولی با توجه به سابقه کاری زیاد این افراد، هزینه بالای پرداخت حقوق و مزایای سالیانه و عدم توانایی جسمانی درصد بالایی از این افراد برای ارائه خدمات مورد نظر، هزینه اختصاص داده شده در بلند مدت مستهلک شده و مجموعا نفع شهرداری را به دنبال خواهد داشت.»
مغزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت این میزان هزینه به تامین اجتماعی جهت انجام سیر مراحل مورد نیاز برای بازنشستگی پیش از موعد این تعداد از نیروها اضافه کرد:« با تحقق این موضوع، بالطبع هزینه پرداخت حقوق این تعداد از این افراد دیگر بر عهده شهرداری نبوده و تامین اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهد شد و از جنبه دیگر نیز چنین نیروهایی با توجه به عدم امکان انجام فعالیت های سخت جسمانی، در مرحله بازنشستگی از تکریم اجتماعی بهتری برخوردار شده و امکان صرف زمان بیشتری برای خانواده خود خواهند داشت.»

قائم مقام شهردار نجف آباد همچنین میزان پرسنل این مجموعه را نزدیک به ۱۲۰۰ نیروی شرکتی،پیمانکاری و رسمی دانست و گفت:« البته این تعداد در فصول گرم و سرد سال مقداری بیشتر و کمتر می شود و در مجموع نیز تلاش کرده ایم با تبدیل وضعیت فعالیت خدمات ارائه شده از حالت پیمانکاری به نیروهای شرکتی ضمن کاهش هزینه های جاری با افزایش انگیزه افراد،کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش دهیم که از نمونه های آن می توان به خدمات فضای سبز پارکهای کوهستان،ملت و چهار باغ اشاره کرد.»
مغزی در پایان سخنان خود اظهار کرد:« تعداد پارکینگ مورد نیاز هر ساختمان اداری با توجه به طرح جامع و تفصیلی موجود تعیین می شود که در همین راستا با وجود تمامی تعاملات شکل گرفته، تلاش داریم با استفاده از اختیارات قانونی خود، تعداد پارکینگ موجود ساختمان پلی کلینیک تامین اجتماعی را از حدود ۳۰ خودروی موجود به تعداد استاندارد آن افزایش دهیم تا کمترین مشکل برای تردد مردم در این نقطه شلوغ شهر به وجود آید.»
لازم به ذکر است که پلی کلینیک تامین اجتماعی نجف آباد که در تقاطع خیابان های شیخ بهایی و قدس مراحل پایانی ساخت خود را می گذراند، در صورت آغاز فعالیت رسمی خود به دلیل موقعیت قرار گیری آن، در صورت نداشتن پارکینگ کافی مشکلات ترافیکی زیادی را برای این نقطه ایجاد خواهد کرد.

منبع خبر:najafabad.ir