یک رأس آهو در شهرستان نجف آباد امروز به طبیعت بازگردانده شد. مدیراداره حفاظت محیط زیست نجف آباد امروزگفت: محیط بانان این شهرستان در اجرای قوانین حفاظت از تنوع زیستی یک رأس آهو را از متخلفی که در ملک خود نگهداری می کرد کشف و در پناهگاه حیات وحش قمیشلو شهرستان نجف آباد رها کردند. […]

یک رأس آهو در شهرستان نجف آباد امروز به طبیعت بازگردانده شد.
مدیراداره حفاظت محیط زیست نجف آباد امروزگفت: محیط بانان این شهرستان در اجرای قوانین حفاظت از تنوع زیستی یک رأس آهو را از متخلفی که در ملک خود نگهداری می کرد کشف و در پناهگاه حیات وحش قمیشلو شهرستان نجف آباد رها کردند.
آقای ابراهیم زاده افزود: فرد متخلف به مراجع قضایی تحویل شد.
وی گفت: نگهداری جانوران بدون مجوز از سازمان محیط‌زیست، جرم است چرا که حیوانی که از طبیعت گرفته شود و به اسارت برود دیگر قابل برگشت به طبیعت نخواهد بود و از نظر سازمان محیط‌زیست این حیوان دیگر تلف شده محسوب می‌شود.
پناهگاه حیات وحش قمیشلو در ۴۵ کیلومتری شمال غرب اصفهان با وسعت ۸۳ هزار و ۸۸۸ هکتار زیستگاه گونه های جانوری کل ، بز ،قوچ و میش است.

عکس بسیار زیبایی از آهو در حیات وحش