بازگشایی استخر ولایت نجف آباد
 بازگشایی استخر ولایت نجف آباد
یدالله عابدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد اعلام کرده استخر ولایت از اوایل هفته چهارم دی ماه 1401، فعالیتش را از سر خواهد گرفت.

 بازگشایی استخر ولایت نجف آباد

یدالله عابدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد اعلام کرده به دنبال همکاری ادارات و ارگان های مختلف و انجام پیگیری های لازم، مجوزهای مربوط به فعالیت این استخر شامل پروانه استخر، انتخاب ناجیان و انتخاب سرناجیان انجام گرفته و استخر این مجموعه از اوایل هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۱، فعالیتش را از سر خواهد گرفت.

استخر ولایت، از حوالی دهم شهریور ماه سال جاری و به دنبال غرق شدن یک دانش آموز ۸ساله در این مجموعه، با حکم مقام قضایی پلمپ شده بود.

سالن ورزشی و بدنسازی مجموعه ورزشی ولایت نیز از پانزدهم آذر ماه سال جاری کار خودشان را از سر گرفته بودند.

یدالله عابدی مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

یدالله عابدی مدیر آموزش و پرورش نجف آباد

 بازگشایی استخر ولایت نجف آباد