دیشب(۱۲دی) با حضور گسترده و مقتدرانه نیروهای داوطلب بسیجی در نقاط مختلف شهر نجف آباد،   این شهر پس از سه شب بار دیگر شاهد آرامش کامل بود. استقرار نیروهای بسیجی به دنبال هماهنگی صورت گرفته با دستگاه های امنیتی و انتظامی انجام شده بود به طوری که نیروی انتظامی  بیشتر توان خود را به دیگر نقاط شهرستان […]

دیشب(۱۲دی) با حضور گسترده و مقتدرانه نیروهای داوطلب بسیجی در نقاط مختلف شهر نجف آباد،   این شهر پس از سه شب بار دیگر شاهد آرامش کامل بود.

استقرار نیروهای بسیجی به دنبال هماهنگی صورت گرفته با دستگاه های امنیتی و انتظامی انجام شده بود به طوری که نیروی انتظامی  بیشتر توان خود را به دیگر نقاط شهرستان انتقال داده بود.

در این میان با وجود سردی شدید هوا، نیروهای بسیجی تا صبح در سطح شهر حضور داشتند و اجازه بروز هیچ گونه اغتشاشی را ندادند.

در برخی نقاط نیز بسیج اقدام به ایجاد ایست و بازرسی کرده بود و خودروهای مشکوک را به دقت بررسی می کرد.

از دیگر نقاط شهرستان همچون کهریزسنگ نیز خبر رسیده که با حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی و امنیتی، شهر از امنیت بالایی برخوردار بوده و حوادث دیشب تکرار نشده است.

اغتشاش های چند شب اخیر خسارات های میلیونی به زیرساخت های شهری وارد کرد و کار و کاسبی مردم در شرایط رکود را بیش از پیش با مشکلاتی مواجه کرد.

به نظر می رسد با راهپیمایی امروز مردم نجف آباد که طی آن همزمان به مشکلات معیشتی و اغتشاش آفرینی ها اعتراض خواهد شد،  خط تشنج را باید پایان یافته دانست.