این کارخانه که در سال های اخیر تا مرز نابودی کامل پیش رفته و کارگرانش نزدیک به یک سال حقوق معوقه داشتند، با ورود سرمایه گذار جدید احیاء شده. ۳۵۰ نیرو مشغول کارند و ۱۵۰ نفر هم در طرح توسعه آن به کارگیری خواهند شد.

بازگشت تاریخی کاشی اصفهان+فیلم

این کارخانه که در سال های اخیر تا مرز نابودی کامل پیش رفته و کارگرانش نزدیک به یک سال حقوق معوقه داشتند، با ورود سرمایه گذار جدید احیاء شده. ۳۵۰ نیرو مشغول کارند و ۱۵۰ نفر هم در طرح توسعه آن به کارگیری خواهند شد.

خبرگزاری صدا و سیما: کارخانه تا پایان سال جاری به ظرفیت تولید ۱۰میلیون متر مربع انواع کاشی و سرامیک خواهد رسید. ۹۰درصد تولیدات این کارخانه صادراتی هستند.

کارخانه کاشی اصفهان

کارخانه کاشی اصفهان

بازگشت تاریخی کاشی اصفهان+فیلم