دوستدار محیط زیست دو پرنده دلیجه را پس از تيمار و درمان تحويل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان داد.

بازگشت دو پرنده شکاری به قمیشلو

دوستدار محیط زیست دو پرنده دلیجه را پس از تیمار و درمان تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان داد.

صدا و سیما:محمد محمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت:محیط بانان اداره پس از اطمینان از سلامتی این پرندگان، آنها را در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو رها سازی کردند.

دلیجه پرنده شکاری مورد حمایت و حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است که از خانواده شاهینیان با پرهای قهوه ای و خال های تیره، بال های نوک تیز و دُم باریک است.

قمیشلو بازگشت دو پرنده شکاری به قمیشلو بازگشت دو پرنده شکاری به قمیشلو             3 300x198

قمیشلو

بازگشت دو پرنده شکاری به قمیشلو