با ورود بخش خصوصی واقعی به کارخانجات کاشی نیلو و اصفهان، این دو مجموعه که طی سال های اخیر با بی تدبیری های صورت گرفته تا مرز نابودی کامل پیش رفته بودند، این روزها شاهد بازگشتی تاریخی به چرخه تولید و اشتغال شهرستان و کشور هستند.

بازگشت زندگی به کاشی اصفهان+تصاویر

با ورود بخش خصوصی واقعی به کارخانجات کاشی نیلو و اصفهان، این دو مجموعه که طی سال های اخیر با بی تدبیری های صورت گرفته تا مرز نابودی کامل پیش رفته بودند، این روزها شاهد بازگشتی تاریخی به چرخه تولید و اشتغال شهرستان و کشور هستند.

راه اندازی خط دوم بسته بندی واحد یک، رنگ زدن نرده ها، جداول معابر و درب ورود وخروج پرسنل و مراجعین، شروع بازسازی باغچه های شمالی مجاور واحد یک، بازسازی باغچه های شمالی ساختمان اداری و احداث دو عدد آبنما در محل ورود مراجعین،پروژه سنگین تعمیر کانال حرارتی اسپری واحد یک،فعال شدن دومین پرس واحد پرسلان و اماده سازی جهت راه اندازی دومین خط تولید این واحد،پر کردن سبتیک واحد دو توسط آب باران مربوط به سقف واحد دو و انبارها و جمع آوری حدود ۲۲۰.۰۰۰ لیتر آب با مسدود کردن خروجی ها و فعال نمودن ساختمان دفتر فنی قدیم جهت انتقال برخی از دفاتر ساختمان اداری و آماده سازی کلاسهای دانشگاه جامع علمی کاربردی برای شروع به کار واحد دانشگاهی شرکت کاشی اصفهان  گوشه ای از فعالیت های صورت گرفته در این کارخانه مشهور طی هفته های اخیر هستند.

کارخانه کاشی اصفهان بازگشت زندگی به کاشی اصفهان+تصاویر بازگشت زندگی به کاشی اصفهان+تصاویر           8 300x225

کارخانه کاشی اصفهان

بازگشت زندگی به کاشی اصفهان+تصاویر