در نیمه اول امسال امدادگران اورژانس استان اصفهان، ۱۷۴ بیمار قلبی را بعد از ایست کامل قلبی به زندگی برگرداندند که از این تعداد بیست و دو نفر اهل شهرستان نجف آباد بودند.

بازگشت ۲۲نجف آبادی از آخرت

در نیمه اول امسال امدادگران اورژانس استان اصفهان، ۱۷۴ بیمار قلبی را بعد از ایست کامل قلبی به زندگی برگرداندند که از این تعداد بیست و دو نفر اهل شهرستان نجف آباد بودند.
مهر: مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: از این تعداد ۱۷۴ نفر مردم و بقیه زن بوده اند. چهل و سه نفر بالای ۷۰ سال داشته ایم و دو نفر هم کمتر از ۱۰ سال سن داشته اند. غفور راستین اضافه کرد: چهل و یک نفر از این افراد در دهه هفتاد زندگی خود بوده اند و سی و هشت نفر نیز بین پنجاه تا شصت سال سن داشته اند. دوازده نفر شامل افراد چهل تا پنجاه سال شده و یازده نفر را هم جوانان سی تا چهل ساله تشکیل می دادند.

غفور راستین افزود: از نظر تعداد هم بعد از اصفهان و نجف آباد که با ۷۰ و ۲۲ نفر بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند، شهرضا با ۲۰، خمینی شهر با ۱۶ و شاهین شهر و میمه با ۸ نفر در رده های بعدی قرار گرفته اند.

قبرستان بازگشت ۲۲نجف آبادی از آخرت بازگشت ۲۲نجف آبادی از آخرت                300x225

قبرستان

بازگشت ۲۲نجف آبادی از آخرت