باز شدن پای مرحوم منتظری به تبلیغات انتخاباتی
باز شدن پای مرحوم منتظری به تبلیغات انتخاباتی

خبرآنلاین: اسحاق جهانگیری در برنامه «با دوربین» ضمن اشاره به دوره استانداریش در اصفهان، گفت:  آن زمان گفتند آیت الله منتظری از تهران می خواهند به نجف آباد بیایند. در آن زمان تصور می شد که این سفر می تواند مشکل زا و بحران آفرین باشد. برخی می گفتند باید در ورودی اصفهان راه را ببندیم […]

خبرآنلاین: اسحاق جهانگیری در برنامه «با دوربین» ضمن اشاره به دوره استانداریش در اصفهان، گفت:  آن زمان گفتند آیت الله منتظری از تهران می خواهند به نجف آباد بیایند. در آن زمان تصور می شد که این سفر می تواند مشکل زا و بحران آفرین باشد. برخی می گفتند باید در ورودی اصفهان راه را ببندیم و نگذاریم به اصفهان بیایند. اما ما به این جمع بندی رسیدیم که بهتر است با ایشان مذاکره کنیم.

ما از حضور وی در نجف آباد استقبال کردیم. او سه روز در نجف آباد ماند و مردم برای دیدارش صف کشیدند. روز آخر قصد سخنرانی کردند که کمترین حاشیه ای برای جمهوری اسلامی نداشت و مردم را به تقوا توصیه کردند. من آن زمان فکر کردم که همه مسائل کشور را با مذاکره می توان حل کرد. نه اینکه مسائل را پیچیده کنیم.