پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، در یک گزارش تصویری به نمایش گوشه هایی از یکی از باغات انار شهرستان در محدوده صالح آباد پرداخته است.

باغ انار در نجف آباد + تصاویر

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، در یک گزارش تصویری به نمایش گوشه هایی از یکی از باغات انار شهرستان در محدوده صالح آباد پرداخته است.

یکی از مزیت های کشاورزی نجف آباد، تولید انواع انار محسوب می شود.

باغ انار  باغ انار باغ انار در نجف آباد + تصاویر 1571210556 Y7rS1 300x225

باغ انار در نجف آباد

نجف آباد نیوز