خبرگزاری صدا و سیما: بخش خصوصی، اولین باغ پرندگان نجف آباد را با دهها گونه مختلف در مجموعه ای نزدیک به میدان شهدای دانشجو (دانشگاه آزاد) این شهر راه اندازی کرده است.

باغ پرندگان نجف آباد+فیلم

خبرگزاری صدا و سیما: بخش خصوصی، اولین باغ پرندگان نجف آباد را با دهها گونه مختلف در مجموعه ای نزدیک به میدان شهدای دانشجو (دانشگاه آزاد) این شهر راه اندازی کرده است.

باغ پرندگان باغ پرندگان نجف آباد+فیلم باغ پرندگان نجف آباد+فیلم            300x207

باغ پرندگان

باغ پرندگان نجف آباد+فیلم