بافت فرسوده مرکز نجف آباد را اشغال کرده است
بافت فرسوده مرکز نجف آباد را اشغال کرده است

معاون شهرسازی شهرداری نجف آباد گفت: بیشترین بافت فرسوده نجف آباد در محدوده منطقه یک و دو شهرداری نجف آباد قرار گرفته و در سال آینده به همکاری شورای شهر برنامه های خوبی جهت حل این معضل در نظر گرفته شده است. احمدی معاون شهرسازی شهرداری نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه […]

معاون شهرسازی شهرداری نجف آباد گفت: بیشترین بافت فرسوده نجف آباد در محدوده منطقه یک و دو شهرداری نجف آباد قرار گرفته و در سال آینده به همکاری شورای شهر برنامه های خوبی جهت حل این معضل در نظر گرفته شده است.

احمدی معاون شهرسازی شهرداری نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد اعلام کرد:« بافت فرسوده بسیاری از برنامه ریزی های شهری را با مشکل اجرا مواجه می کند که به همین منظور با تصویب اعضای شورای شهر امتیازات و اقدامات تشویقی خاصی جهت تخریب و آزاد سازی در کنار ساخت و سازهای جدید و مدرن در نظر گرفته خواهد شد.»
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود فراهم کردن زیر ساخت های لازم جهت تحقق شهرداری الکترونیک را از مهمترین برنامه های سال آینده شهرداری دانست و ادامه داد:« با توجه به کار های بسیار خوبی که در این حوزه صورت گرفته امیدواریم بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد اجرا شدن برنامه های در نظر گرفته شده جهت کاهش تردد های روزانه،ترافیک شهری و آلودگی زیست محیطی در سطح نجف آباد باشیم.»
وی همچنین میزان تخفیفات ارائه شده در صدور پروانه های ساختمانی،تجاری و کارگاهی روزهای پایانی سال را استثنایی خواند و گفت:« در بودجه سال آینده کشور نیز ردیفی جهت پرداخت هزینه های مربوط به بیمه ساختمان توسط شهرداری ها مانند آنچه که در سال جاری انجام شد دیده نشده که به همین دلیل از ابتدای سال آینده بیمه نیز به مجموع هزینه های ساخت و ساز مجددا اضافه خواهد شد.»
معاون شهرسازی شهرداری نجف آباد در پایان سخنان خود اضافه کرد:« کار در شهری که بنیان آن را بزرگی چون شیخ بهایی بر اساس نقشه ای مدون و معیار های شهر سازی نوین گذاشته سخت و حساس است و امیدواریم بتوانیم با دور اندیشی و تلاش تمامی نیروهای شهرداری این مهم را به انجام برسانیم.»
واحد های فنی و شهرسازی،نقشه برداری و GIS،طراحی و معماری و طرح های تفصیلی مهمترین زیر مجموعه های معاونت شهرسازی به شمار می آیند.

مطالب مرتبط