خبرگزاری بسیج: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد گفت:مردم باید در انتخاب خود هوشیار باشند، کسی را انتخاب کنند که دارای مدیریت جهادی و تفكر جهادی باشد و به وعده هایی که می دهد عمل کند؛ هم مردم و هم مسؤلین باید هوشیار باشند و نقشه های دشمن را بشناسند و با آنها مقابله کنند.

باید به آدم انقلابی و جهادی رای داد

خبرگزاری بسیج: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد گفت:مردم باید در انتخاب خود هوشیار باشند، کسی را انتخاب کنند که دارای مدیریت جهادی و تفکر جهادی باشد و به وعده هایی که می دهد عمل کند؛ هم مردم و هم مسؤلین باید هوشیار باشند و نقشه های دشمن را بشناسند و با آنها مقابله کنند.

سرهنگ حجت الله صفر پور در جلسه شمیم معرفت مسجد جامع جوزدان گفت:انتخابات یکی از مهم ترین رویداد های کشور است و ما باید هوشیار باشیم و بر نامه های که دشمن ما آمریکا برای این انتخابات قرار است اجرا کند را شناسایی کنیم و با آن ها مقابله کنیم.
صفرپور ادامه داد: دشمن فکر می کرد با شهادت حاج قاسم انقلاب ما تمام شده است و کارنظام تمام است ولی این خیال باطل دشمن است؛ شهادت حاج قاسم باعث شد تا انقلاب ما زنده تر شود و باعث شد تا اتحاد مردم جمهوری اسلامی ایران بیشتر بشود.
صفرپور در پایان بر آمادگی کامل نیروهای نظامی و انتظامی برای تامین امنیت انتخابات تاکید کرد.

فرمانده بسیج نجف آباد باید به آدم انقلابی و جهادی رای داد باید به آدم انقلابی و جهادی رای داد               300x295

فرمانده بسیج نجف آباد

باید به آدم انقلابی و جهادی رای داد