با «سِن مادر» در۵۶۰ هکتار مبارزه شد
با «سِن مادر» در۵۶۰ هکتار مبارزه شد

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: با توجه به ریزش آفت سن مادر از نیمه فروردین ماه سال جاری در سطح مزارع گندم و جو، عملیات سمپاشی و مبارزه با این آفت مهم از اواخر اولین ماه سال تا نیمه اردیبهشت ماه انجام شد که طی آن بیش از ۵۶۰هکتار از مزارع در این […]

ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: با توجه به ریزش آفت سن مادر از نیمه فروردین ماه سال جاری در سطح مزارع گندم و جو، عملیات سمپاشی و مبارزه با این آفت مهم از اواخر اولین ماه سال تا نیمه اردیبهشت ماه انجام شد که طی آن بیش از ۵۶۰هکتار از مزارع در این خصوص ایمن سازی شدند.

مجتبی مطهری  افزود: «سطح زیرکشت گندم و جوی شهرستان به ترتیب ۴۲۰ و ۳۰۷ هکتار است که از این میزان در ۸۵درصد مزارع گندم معادل سیصد و شصت هکتار و ۶۵درصد کشت جو برابر با دویست هکتار عملیات مبارزه با این آفت انجام گرفته است.»

مطهری احداث بیش از ۱۱۰۰ متر کانال انتقال آب در روستای حاجی آباد را یکی دیگر از پروژه های تکمیل شده این بخش طی روزهای اخیر دانست و بیان داشت: «جهت انجام این طرح که با هدف کاهش تلفات آب و بهبود راندمان آبیاری صورت گرفته، کشاورزی با تامین ۱۵درصد هزینه ها مشارکت داشته و نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان از اعتبارات دولتی هم هزینه گردیده است.»

وی خاطر نشان کرد: «در گلدشت نیز کار اجرای ۱۴۰۰ متر کانال مشابه با صرف اعتبار ۱۴۰ میلیون تومانی از محل منابع ملی و مشارکت پانزده درصدی کشاورزان به اتمام رسیده که این کار راندمان آبیاری را بعضاً تا ۸۰درصد افزایش خواهد داد.»