افکار نیوز: ا ابولفضل ابوترابی اظهار داشت:‌ سبک مدیریتی دولت مردم را عصبانی کرده است و نمی‌توان با نشستن درون کاخ سعدآباد کشور را مدیریت کرد.

با کاخ نشینی کشور را نمی توان اداره کرد

افکار نیوز: ا ابولفضل ابوترابی اظهار داشت:‌ سبک مدیریتی دولت مردم را عصبانی کرده است و نمی‌توان با نشستن درون کاخ سعدآباد کشور را مدیریت کرد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون افزود:‌ در همین ایام  کرونا  رئیس‌جمهور فرانسه به لبنان سفر می‌کند ولی رئیس‌جمهور ما حاضر نیست به مجلس آمده و بین مردم برود، و تلاش می‌کند از درون کاخ مدیریت کند کارها انجام نمی‌شود. در حالی که رئیس قوه مجریه باید اجرا کننده بوده و بسیار فعال باشد. این در حالی است که در چند هفته اخیر رئیس مجلس به خوزستان سفر کرده و رئیس قوه قضائیه به چهارمحال و بختیاری.

این نماینده مجلس گفت: در همین چند هفته اخیر وزیر خارجه سوئیس به ایران آمده و به چند استان ایران رفته و به مجلس می‌آید ولی رئیس جمهور ما فقط در کاخ سکنی گزیده است در حالی که همین سبک مدیریت، ‌مردم ایران را نابود کرده و از انقلاب و کشور زده می کند.

حسن روحانی با کاخ نشینی کشور را نمی توان اداره کرد با کاخ نشینی کشور را نمی توان اداره کرد              300x201

حسن روحانی

با کاخ نشینی کشور را نمی توان اداره کرد