پایگاه خبری فرمانداری: مجید حججی شهردار سابق کهریزسنگ، جای علی محمدی کیا در بخشداری مرکزی نجف آباد را گرفت. در خبر فرمانداری، اشاره ای به مسئولیت جدید محمد کیا نشده است.در تصویر خبر، محمدی کیا در حال دست دادن مشاهده شده و حججی نیز در بین این دو مسئول و البته کمی عقب تر قابل […]

پایگاه خبری فرمانداری: مجید حججی شهردار سابق کهریزسنگ، جای علی محمدی کیا در بخشداری مرکزی نجف آباد را گرفت.

در خبر فرمانداری، اشاره ای به مسئولیت جدید محمد کیا نشده است.در تصویر خبر، محمدی کیا در حال دست دادن مشاهده شده و حججی نیز در بین این دو مسئول و البته کمی عقب تر قابل مشاهده است.

چندی پیش نیز، مجید میرزایی به عنوان بخشدار جدید مهردشت معارفه شده بود. او جایگزین سعید ایوبیان شده بود که چندین سال از حضورش در مهردشت می گذشت. از مسئولیت جدید ایوبیان نیز خبری نداریم.

شهرستان نجف آباد دارای دو بخش مرکزی و مهردشت می باشد.