زندگی را به دست خودمان سخت و سخت تر می کنیم، از قبل از تولد گرفته تا بعد از مردن، به اسامی مختلف دچار بدعت ها و رسومی شده ایم که تنها ثمره اش، مشقتی است که می بریم.

بدعت های مردن در نجف آباد

زندگی را به دست خودمان سخت و سخت تر می کنیم، از قبل از تولد گرفته تا بعد از مردن، به اسامی مختلف دچار بدعت ها و رسومی شده ایم که تنها ثمره اش، مشقتی است که می بریم.

رسم خوبی داشتیم و داریم به نام بردن تاج گل (تفت) مصنوعی در مراسم ترحیم. کار بسیار خوبی که در بسیاری از نقاط کشور نمونه ندارد و بسیاری در طول سال های اخیر از آن الگو گرفته اند.

اما اخیرا شاهدیم که این رسم زیبا و پسندیده، جای خود را با نوعی فخر فروشی عوض کرده و برای مراسم ترحیم، سفارش  گل طبیعی می دهند. در حالی که پیش از این، هزینه پرداختی به مصرف امور خیریه رسیده و ثوابش تقدیم روح «عزیز از دست رفته» می شد ولی الآن چندین برابر پول را صرفا برای چند ساعت جلوی چشم مردم گرفته و در نهایت راهی سطل زباله می کنیم.

حتی دیده شده که خدمات فیلمبرداری برای مجلس ترحیم سفارش می دهند. پرداخت این هزینه ها در حالی است که در بسیاری از موارد در میان ورثه مرحوم یا مرحومه، داریم کسانی که با مشکلات عدیده ای در زندگی درگیر هستند.

به نظر در شرایطی که بسیاری از جوانان از ترس هزینه های سنگین تشریفات ازدواج، تن به تاهل نمی دهند، کم کم باید منتظر ترس و واهمه «بازماندگان» از فوت عزیزشان نیز باشیم.

تاج گل بدعت های مردن در نجف آباد بدعت های مردن در نجف آباد             170x300

تاج گل

بدعت های مردن در نجف آباد