با وجود حمایت های بی حساب و کتابی که از دو خودروساز داخلی صورت می گیرد، این دو مجموعه بیش از شش هزار میلیارد تومان بدهکاری دارند. باید خودروساز دیگری به عنوان رقیب جدی به میدان بیاید.

بدهی ۶هزار میلیاردی خودروسازها

با وجود حمایت های بی حساب و کتابی که از دو خودروساز داخلی صورت می گیرد، این دو مجموعه بیش از شش هزار میلیارد تومان بدهکاری دارند. باید خودروساز دیگری به عنوان رقیب جدی به میدان بیاید.

خبرگزاری خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به شکل گرفتن مافیای پیچیده خودرو در کشور همزمان با بی کفایتی مسئولان متولی این بخش افزود: درگیر مدیران بی لیاقتی هستیم که صنعت را پر هزینه اداره می کنند. رانت و فساد در بخش واردات و تولید بیداد می‌کند و شرکت‌های خودرو سازی داخلی کاسه چه کنم دست گرفته‌اند و به دنبال این هستیم که با تزریق پول آنها را سرپا نگه داریم.

نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس تصریح کرد:چرا خودروسازان ما نباید آنقدر با قدرت و به روز تولید کنند که نیازی به واردات خودرو نداشته باشیم. در حالی که تولید خودرو با سوخت فسیلی در جهان در حال انقراض است، ما به دنبال واردات خودروهای در حال انقراض هستیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با تاکید بر فعال شدن یک خودروساز هیبریدی در کشور به عنوان رقیب تولید کنندگان فعلی اضافه کرد: از یک سو در معرض تهدید تحریم‌ها هستیم و از سوی دیگر بروکراسی اداری در کشورمان به اندازه‌ای کارهای اجرایی را کند می‌کند که از قافله عقب می مانیم.

ابوترابی دلیل فساد در واردات خودرو را دولتی بودن آن دانست و گفت: هرچیزی که می خواهیم درست و حساب نابود کنیم، باید به دست دولت بدهیم. دولت مانند خودرو هر چه را که به دست می گیرد،چنان نابود می‌کند که باعث حیرت می شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه اگر مجلس قوی و توانمندی داشتیم، تا بدین اندازه شاهد فساد و رانت نبودیم، اظهار داشت: ابزارهای گوناگون سوال، استیضاح ، تحقیق و تفحص و موارد دیگر داریم اما تاکنون کدامیک به نتیجه رسیده است؟

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

بدهی ۶هزار میلیاردی خودروسازها