برای خدمت باید صبور بود/ به سیاه نمائی ها پاسخ نمی دهیم
برای خدمت باید صبور بود/ به سیاه نمائی ها پاسخ نمی دهیم

شهردار نجف آباد گفت: مدتی است معدود افرادی که کمترین سابقه کار اجرایی را در کارنامه خود دارند، شخص شهردار و بعضاً مجموعۀ خدوم شهرداری را با اغراض سیاسی و شخصی مورد شدید ترین انتقادات غیر منصفانه و کارشناسی نشده قرار داده اند ولی از بزرگان آموخته ایم که لازمه خدمت رسانی حداکثری به مردم، […]

شهردار نجف آباد گفت: مدتی است معدود افرادی که کمترین سابقه کار اجرایی را در کارنامه خود دارند، شخص شهردار و بعضاً مجموعۀ خدوم شهرداری را با اغراض سیاسی و شخصی مورد شدید ترین انتقادات غیر منصفانه و کارشناسی نشده قرار داده اند ولی از بزرگان آموخته ایم که لازمه خدمت رسانی حداکثری به مردم، داشتنن بردباری و صبوری در مقابل چنین تخریب هایی است.

مسعود منتظری در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن خیریه قمر بنی هاشم نجف آباد با تشکر از لطف مردم و معتمدان به بدنه شهرداری، آن را مایه دلگرمی و انگیزه ای جهت ادامه روند خدمت رسانی دانست و اضافه کرد: «بسیاری از دلسوزان و مردم، خواسته اند که در برابر این حجم از تخریب ها واکنش داشته باشم ولی بنده  همواره حرمت مجموعه شهرداری و مردم شریف شهر را بالاتر از پاسخ گویی به پاره ای سیاه نمائی ها دانسته و بر ادامه روند خدمت رسانی شبانه روزی تاکید داشته ام.»