برتری باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد نجف آباد در کشور
برتری باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد نجف آباد در کشور

درپی این انتخاب لوح تقدیر باشگاه برتر در اولین نشست هم اندیشی تجاری سازی دستاوردهای باشگاه پژوهشگران جوان به دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اعطا شد. دراین نشست که درمحل دفتر مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار شد، دکتر کریم زارع رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد کشورگفت […]

درپی این انتخاب لوح تقدیر باشگاه برتر در اولین نشست هم اندیشی تجاری سازی دستاوردهای باشگاه پژوهشگران جوان به دانشگاه آزاد واحد نجف آباد اعطا شد.
دراین نشست که درمحل دفتر مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار شد، دکتر کریم زارع رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد کشورگفت : واحد نجف آباد بدون شک یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاهی کشور است که از نظر تجهیزات،امکانات و فضاهای آموزشی در زمره کم نظیرترین واحدهای دانشگاهی کشور قرار دارد.
در ادامه نشست امیری رئیس واحد نجف آباد با ارائه گزارشی از روند شکل گیری و گسترش باشگاه واحد نجف آباد، به اهمیت توجه به تجاری سازی ایده های دانشجویان و نخبگان تاکید کرد.
وی افزود: یکی از راه های موثر تجاری سازی ایده های دانشجویان و تبدیل نتایج تحقیقات دانشجویان به کالا و خدمات قابل عرضه برای جامعه پیگیری اجرای این سخن رهبر معظم انقلاب است که سفارش کردند در جلسات دفاع پایان نامه های دکتری از صاحبان کسب و کار و صنعتگران و فن سالاران دعوت بعمل آید تا آنان با حضور در این گونه جلسات دفاع اگر ایده های تحقیق شده توسط دانشجویان را قابل تجاری سازی یافتند در همان دانشگاه مقدمات ارتباط بین صنعتگران و دانشگاهیان فراهم شود.

منبع:ایرنا