آنا:پروژه نیمکت نرده‌ای و ارگونومیک موج صخره که از سوی دانشجوی کارشناسی رشته معماری واحد نجف آباد طراحی و ساخته شده بود دربین 1357 طرح شرکت کننده از 35 کشور جهان در مسابقات آسیایی 2018 موفق به کسب رتبه برتر شد و به عنوان یکی از طرح‌های برگزیده این دوره از مسابقات انتخاب شد.

برتری طرح دانشگاه آزاد نجف آباد در آسیا

آنا: پروژه نیمکت نرده‌ای و ارگونومیک موج صخره که از سوی دانشجوی کارشناسی رشته معماری واحد نجف آباد طراحی و ساخته شده بود دربین ۱۳۵۷ طرح شرکت کننده از ۳۵ کشور جهان در مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ موفق به کسب رتبه برتر شد و به عنوان یکی از طرح‌های برگزیده این دوره از مسابقات انتخاب شد.

حسین مرادی مخترع و سرپرست تیم سازندگان موج صخره در مورد ایده اولیه که منجر به ساخت این نیمکت شد، گفت: «بر اساس تحقیقات انجام شده، وسیع‌ترین بیماری‌های اسکلتی– عضلانی و مفصلی ناشی از کار، فعالیت‌های نامناسب و استراحت نامطلوب بدن است. درد کمر و زانو از دردهای شایع در میان اینگونه افراد است. این موضوع باعث شد تا دست به کار تحقیق و ساخت این نیمکت شویم.»

سرپرست تیم دانشجویی موج صخره در باره ساخت این نیمکت ارگونومیک خاطرنشان کرد: «شروع کار تحقیقاتی این پروژه از مرداد سال۹۵ بود که پس از ۳ماه کار تحقیقاتی فشرده، وارد مرحله ساخت و سازشدودرآذر ماه سال ۹۵ نیکمت موج صخره ساخته شد. »

نیمکت ارگونومی

نیمکت ارگونومی

برتری طرح دانشگاه آزاد نجف آباد در آسیا

نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی
نیمکت ارگونومی