کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: دادستان نجف آباد از پیگیری قانونی و برخورد قضایی با افرادی خبر داده که در روزهای اخیر به برخی نشان های شهری نجف آباد، آسیب وارد کرده بودند.

برخورد قضایی با تخریب کنندگان نشان های شهری نجف آباد

کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: دادستان نجف آباد از پیگیری قانونی و برخورد قضایی با افرادی خبر داده که در روزهای اخیر به برخی نشان های شهری نجف آباد، آسیب وارد کرده بودند.

علی زارع گفته: اخیرا در شهر شاهد تعرض به دیوارنگاره‌ها توسط برخی فروشگاه‌ها و انجام تبلیغات گسترده روی آن‌ها هستیم. با توجه به صرف هزینه‌ها توسط شهرداری و زیباسازی شهر هیچ یک از مشاغل و کسبه اجازه تخریب اموال عمومی را جهت تبلیغات خود ندارند.

زارع با اشاره به آتش‌زدن درخت سبز و آسیب زدن به اِلمان بازی کودکان در چهارباغ افزود: عامل این خسارات تحت پیگرد قرار دارد و با چنین افرادی برخورد قضایی خواهد شد.

وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه و شناسایی متخلفین مراتب را به سامانه ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهند.

آسیب به نمادهای شهری نجف آباد

آسیب به نمادهای شهری نجف آباد

برخورد قضایی با تخریب کنندگان نشان های شهری نجف آباد