تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: پس از اصرار دولت و مخالفت مجلس با لایحه تفکیک وزارت «صمت»، اخیرا با فشار از بالا و گویا ابلاغیه نیز در این زمینه صادر شده که ادارات بازرگانی از صنعت و تجارت در استان‌ها  از هم تفکیک شوند.

برخورد قضایی با جدایی صمت

تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: پس از اصرار دولت و مخالفت مجلس با لایحه تفکیک وزارت «صمت»، اخیرا با فشار از بالا و گویا ابلاغیه نیز در این زمینه صادر شده که ادارات بازرگانی از صنعت و تجارت در استان‌ها  از هم تفکیک شوند و ساختمان‌های این ادارات نیز جدا شود همچنین مدیران این ادارات تفکیک شده و حکم مستقلی داشته باشند.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: این اقدام در واقع خلاف قانون است  و چنانچه وزیر صنعت، معدن و تجارت تحت فشار رئیس جمهور این ادارات  تفکیک کند، قطعاً مجلس مقاومت خواهد کرد و جلوی این تخلف قانونی را می‌گیرد.

ابوترابی با تاکید بر اینکه در صورت بروز تخلف از سوی علیرضا رزم‌حسینی وزیر «صمت» ضمن برخورد قانونی برای وی پرونده قضایی تشکیل خواهد شد، گفت: جدا شدن ادارات بازرگانی از صنعت در استان‌ها، موجب بی‌نظمی و ، بر‌هم ریختن امورات و همچنین اختلال در کار کارمندان این ادارات خواهد شد، و قطعاً مجلس در قبال این اقدام غیرقانونی سکوت نمی‌کند و از ابزارهای نظارتی خود برای جلوگیری از این اقدام خلاف قانون استفاده خواهد کرد.

ابوالفضل ابوترابی برخورد قضایی با جدایی صمت برخورد قضایی با جدایی صمت                  3 300x199

ابوالفضل ابوترابی

برخورد قضایی با جدایی صمت