برخی از مواد طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور اصلاح شد
برخی از مواد طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور اصلاح شد

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: برخی از مواد طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور اصلاح شد. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( ۴ تیر) کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، توضیح داد:‌ برخی از مواد طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور […]

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: برخی از مواد طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور اصلاح شد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( ۴ تیر) کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، توضیح داد:‌ برخی از مواد طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور اصلاح شد.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون، تصریح کرد: در تخلفات مدیر کل‌ها و مقامات بالاتر از آنها و همچنین در رسیدگی به تخلفات وزرا قرار شد تا در نهاد ریاست جمهوری یک هیات سی نفره به ریاست یک قاضی تشکیل شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دومین اصلاح به این بحث منتج شد که بازرسانی که حکم قضائی دارند و در بازرسی کل کشور انجام وظیفه می‌کنند از این پس اقدامات اولیه رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهند و قرار مجرومیت صادر کنند و  آن را به نظر  داستان برسانند