اخیرا یکی از فعالین فضای مجازی شهر  به دنبال ادامه تخریب هایش بر علیه یکی از  مدیران جوان و محبوب شهر، رفته به رسانه ای استانی فشار آورده که «آقا بیایید از افتادن یک بچه در گودال» گزارش تهیه کنید. این بنده خدا که همه کار برای مشهور شدن کرده و خواهد کرد، اصلا به […]

اخیرا یکی از فعالین فضای مجازی شهر  به دنبال ادامه تخریب هایش بر علیه یکی از  مدیران جوان و محبوب شهر، رفته به رسانه ای استانی فشار آورده که «آقا بیایید از افتادن یک بچه در گودال» گزارش تهیه کنید.

این بنده خدا که همه کار برای مشهور شدن کرده و خواهد کرد، اصلا به این موضوع فکر نکرده که این کارش آبروی شهر و جایگاه آن را زیر سوال خواهد برد.

آخه تو اگه با فلانی مشکل داری که منسوبینت در روزنامه و کانال تلگرامی شان دارند به قراردادشان عمل می کنند و دیگه نیازی به خدشه دار کردن وجهه شهر نیست!

تو که ادعای کار فرهنگی و روشنفکری داری، چرا در مورد دیگر مشکلات شهر حداقل یک اظهار نظر نداری؟!