بررسی بیمه کشاورزان در نشست اعضای شورای شهرستان نجف آباد
بررسی بیمه کشاورزان در نشست اعضای شورای شهرستان نجف آباد

در سومین جلسه شورای شهرستان نجف آباد که به میزبانی فرمانداری و حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی برگزار شد،مسائل مربوط به بیمه کشاورزان در کنار مواردی مانند عملکرد سازمان پسماند و فعالیت مهندسین ناظر ساختمان در این شهرستان مورد بررسی حاضرین در جلسه قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد در این […]

در سومین جلسه شورای شهرستان نجف آباد که به میزبانی فرمانداری و حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی برگزار شد،مسائل مربوط به بیمه کشاورزان در کنار مواردی مانند عملکرد سازمان پسماند و فعالیت مهندسین ناظر ساختمان در این شهرستان مورد بررسی حاضرین در جلسه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد در این جلسه که به ریاست اکرامیان عضو شورای شهر نجف آباد برگزار شد مواردی مانند اخذ هزینه های زیاد از سوی مهندسین ناظر ساختمان و کمرنگ بودن نظارت در این بخش،لزوم داشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای شهرستان و اهمیت حضور اعضا به صورت ماهانه و فصلی در شوراهای شهر تابعه به ویژه در همراهی با مدیران ارشد نجف آباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه نیز مشکلاتی مانند عدم تجدید اعتبار بیمه کشاورزی در صورت ایجاد وقفه در کار کشاورزان در مواردی چون اعزام نیروی کار به سربازی،تغییر موقت شغل،مسافرت طولانی و داشتن دیر کرد پرداخت سنگین در کنار ضعف پوشش بیمه ای در برخی موارد و عدم پذیرش موارد جدید بیمه ای مطرح شد.
طالبی نماینده سازمان تامین اجتماعی نجف آباد نیز که در این جلسه به نمایندگی از رئیس این مجموعه جهت پاسخگویی به مسائل مطرح شده حضور پیدا کرده بود با پاسخ به موارد طرح شده، خواستار ارائه مدون این مشکلات جهت پیگیری مرتفع کردن آنها در آینده شد.