ایسکا نیوز: رییس دانشکده مهندسی مواد واحد نجف آباد گفت: بیش از 50چالش در صنعت پالایشگاه اصفهان از طرف متخصصین وسرپرستان بخشهای مختلف پالایشگاه بیان شد و 6 کارگروه برای بررسی آنها تشکیل شد.

بررسی چالش های پالایشگاه اصفهان در دانشگاه آزاد نجف آباد

ایسکا نیوز: رییس دانشکده مهندسی مواد واحد نجف آباد گفت: بیش از ۵۰چالش در صنعت پالایشگاه اصفهان از طرف متخصصین وسرپرستان بخشهای مختلف پالایشگاه بیان شد و ۶ کارگروه برای بررسی آنها تشکیل شد.

مهدی امیدی گفت: اخیرا جلسه ای با حضور مراکز تحقیقاتی محیط زیست انسانی و توسعه پایدار، موادپیشرفته، فناوری های نوین ساخت وتولید، هوافضا و تبدیل انرژی، پردازش دیجیتال وبینایی ماشین و ریزشبکه های هوشمند واحدنجف آباد و متخصصین وسرپرستان بخشهای مختلف پالایشگاه اصفهان جهت بررسی مسائل اجرائی انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه وصنعت برگزار شد.

امیدی ادامه داد: کارگروه های تخصصی درگروه های مهندسی محیط زیست – مهندسی مواد(خوردگی درزمینه های پوشش، بازیابی کاتالیست ها، بازدارنده ها و سنتز آن ها و انتخاب مواد غیرفلزی)- مهندسی شیمی و پالایش- مکانیک ساخت و تولید- برق(ابزار دقیق و الکترونیک)- برنامه ریزی و مهندسی صنایع تشکیل شد.

دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد نجف آباد

بررسی چالش های پالایشگاه اصفهان در دانشگاه آزاد نجف آباد