برق، باغدار را کشت+تصاویر
برق، باغدار را کشت+تصاویر

پایگاه خبری شهرداری: باغداری که دیشب مشغول پمپاژ آب از کانال به داخل باغش بود، به علت برق گرفتگی جان خود را از دست داد. گزارش تصویری حادثه این فرد دوشاخ خراب پمپ را جدا کرده و سیم های لخت را مستقیما به پریز می زند ولی به دلیل تاریکی هوا و عدم توجه کافی […]

پایگاه خبری شهرداری: باغداری که دیشب مشغول پمپاژ آب از کانال به داخل باغش بود، به علت برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

گزارش تصویری حادثه

این فرد دوشاخ خراب پمپ را جدا کرده و سیم های لخت را مستقیما به پریز می زند ولی به دلیل تاریکی هوا و عدم توجه کافی دچار حادثه می شود.برق آن مرحوم را گرفته، پس از انداختن به داخل کانال آب از بین می برد.

حادثه در جنوب شهر روی داده  و پرسنل آتش نشانی و دیگر ارگان ها در محل حاضر شده بودند.